Hirfanlı Mühendislik Su Teknolojileri Whatsapp Hattı
Whatsapp
Hirfanlı Mühendislik Su Teknolojileri Telefon Hattı
Telefon

Politikamız

Politikamız

Hirfanlı Mühendislik Su Teknolojileri  bünyesinde faaliyetlerimizi yürütürken;

•  Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde kalite seviyesini yakalamak,
•  Faaliyetlerimizin her aşamasının çevresel etkilerini ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek bu doğrultuda amaç ve beklentilerimizi belirleyip uygulamak,
•  Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak,
•  Çalışanlarımızın bireysel çevre ve İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla sürekli eğitimler vermek, Kalite çevre ve İSG performansımızı sürekli iyileştirmek,
•  Çevre ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak.
•  Başta üst yönetim olmak üzere belirlenen şartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyoruz.
•  Bu amaçlar doğrultusunda çalışan personelimizin toplam katılımı ve tam desteği esastır.